Visit the full Cast Lead website »

Language

Warschau
10%
Dresden
10%
Guernica
10%
Coventry
10%

Cast Lead is een kunstenaarsinitiatief dat zich verzet tegen geweld. Haar wapens zijn theater, beeldende kust en gezond verstand. Het buitensporig geweld dat nu plaats vindt, wordt door ons gekoppeld aan steden die zelf slachtoffer zijn geweest van gruwelijke bombardementen en dit op bijzondere wijze herdenken. Wij hebben Dresden, Guernica, Coventry en Warschau uitgekozen om onze kunst tentoon te stellen. Lees hieronder hoe jij kunt helpen om deze tentoonstelling te realiseren!

In het Midden Oosten groeit het gevaar voor een derde Wereldoorlog

Dit vraagt om inzicht en inzet van de Wereldburger. Daarom worden binnen Art Project Cast Lead mogelijkheden afgetast, informatie in twijfel getrokken en verbanden gelegd.
Cast Lead is vernoemd naar 'Operation Cast Lead' het zinloze bombardement dat tijdens Kerstmis 2008 uitgevoerd werd op Gaza door het Israëlische leger. Hierbij vielen 1430 doden te betreuren. De initiatiefneemster van Cast Lead Ingrid Rollema, werkt 18 jaar in dit gebied en weet uit ervaring dat geweld nooit een oplossing kan zijn. 
Zoals hierboven zichtbaar reist Cast lead rond met twee Theatrale Installaties die steeds aan de omgeving worden aangepast. De eerste installatie, Cast Lead bestaat uit 1417 hangende geestverschijningen gemaakt uit klei in kleuren van het Beloofde Land. De tweede installatie kwam in samenwerking met Guus Boudestein tot stand en komt voort uit de vastlegging van het proces van Cast Lead I en II in boekvorm. Het geeft een overzicht van alle kunstwerken en teksten die gemaakt zijn binnen het project. Deze 1430 boeken samen vormen het “Nomadic Memorial Cast Lead”  dat het beeld oproept van een grafveld. Het "Nomadic Memorial Cast Lead”  is opgebouwd uit 1430 boeken die in slagorde boven de vloer ‘zweven’. Ieder boek is uniek en draagt de naam van een slachtoffer van Operation Cast Lead.

 

 

 

missie

Via memoreren naar interveniëren!

Door te herdenken en je voor te stellen hoe onmetelijk het lijden was van de burger in de afgelopen wereldoorlogen, geeft een Staat het signaal af dat dit nooit meer mag gebeuren! Maar het gebeurt! Het gebeurt dagelijks! Het is niet genoeg om 'veilig te herdenken' wat inmiddels geschiedenis is. We moeten 'actief herdenken' en de actualiteit hierbij betrekken. Burgers in een democratie moeten hun vertegenwoordigers dwingen tot zinvolle beslissingen tegen geweld. Een bijdrage van de mondige burger zoals die naar voren komt via klokkenluiders en Occupy. Door het verschuiven van perspectief kan de wereld in een klap veranderen. Onverwachts viel de Muur. Onverwachts kwam Mandela vrij. Wie niet in wonderen gelooft is geen realist!

steden

GUESTS are looking for HOSTS!

Cast Lead heeft vier steden, waar sprake is geweest van 'unnecessary bombardments', uitgezocht om te bezoeken. Cast lead heeft deze steden gekozen met de gedachte dat steden met een verleden dat terug grijpt op een onevenredig groot en onnodig geweld, en dat herdenkt, ook de plekken kunnen zijn die met recht opkomen tegen datzelfde geweld in het hier en nu. De steden zijn: Dresden, Guernica, Coventry en Warschau.

Warschau
10%

De geschiedenis en de mogelijkheden voor de toekomst die Warschau heeft, maakt dat Cast Lead deze stad heeft uitgekozen om een bijdrage aan te leveren.

Achtergrond

In de Tweede Wereldoorlog wordt Warschau door Duitsland in 1939 en door de Russen in 1944 zo intensief gebombardeerd dat 84% van de stad aan het eind van de oorlog in puin ligt. Warschau is beladen door haar geschiedenis op het kruispunt van invloedsferen.

Status

We zijn begonnen. De eerste contacten in de steden worden gelegd en de eerste tickets zijn geboekt!

Help mee

Omdat Cast Lead het herdenken van onnodige bombardementen in het verleden wil koppelen aan de actualiteit, zoeken de kunstenaars naar Geestverwanten, Actiegroepen, Gelijkgestemde Individuen en Organisaties die laten zien dat zij sympathiseren met het project. Dit kan natuurlijk door te komen kijken, aanwezig te zijn op de openingsceremonie, of deel te nemen aan discussies met schrijvers en kunstenaars. Art Project Cast Lead bestaat uit zes kunstenaars die de stad niet kennen. Daarom is HULP bij het onder de aandacht brengen van het project dringend gewenst. Welke school of instelling wil ons uitnodigen voor een voordracht? Wie wil op zijn eigen manier pr vrijwilliger worden?  Wie wil ons liken? Delen en helpen groot maken? Wie wil ons een week huisvesten?

Email us Donate
Dresden
10%

De manier waarop Dresden gedenkt laat zien dat zij niet alleen bezig is met het verleden maar ook met heden en toekomst. Een reden voor Cast Lead om Dresden uit te kiezen als stad om een bijdrage aan te leveren.

Achtergrond

In de nacht van 13 op 14 februari 1945 bombarderen de Geallieerden met 1500 vliegtuigen de historische stad Dresden. 25.000 mensen worden gedood. 75.000 woningen verwoest! De geallieerden hadden de stad nooit mogen bombarderen! Op dat moment was de stad vluchthaven voor veel vluchtelingen en diende het geen enkel strategisch militair doel. 

 

Status

We zijn begonnen. De eerste contacten in de steden worden gelegd en de eerste tickets zijn geboekt!

Help mee

Omdat Cast Lead het herdenken van onnodige bombardementen in het verleden wil koppelen aan de actualiteit zoeken de kunstenaars naar Geestverwanten, Actiegroepen, Gelijkgestemde Individuen en Organisaties die laten zien dat zij sympathiseren met het project. Dit kan natuurlijk door te komen kijken, aanwezig te zijn op de openingsceremonie, of deel te nemen aan discussies met schrijvers en kunstenaars. Art Project Cast Lead bestaat uit zes kunstenaars die de stad niet kennen. Daarom is HULP bij het onder de aandacht brengen van het project dringend gewenst. Welke school of instelling wil ons uitnodigen voor een voordracht? Wie wil op zijn eigen manier pr vrijwilliger worden?  Wie wil ons liken? Delen en helpen groot maken? Wie wil ons een week huisvesten?

Email us Donate
Guernica
10%

Guernica heeft een Vredesmuseum. Een plek voor Cast Lead om een bijdrage aan te leveren.

Achtergrond

Op 26 april 1937 wordt de stad Guernica in Spaans Baskenland gebombardeerd door Duitse en Italiaanse bommenwerpers. Het is het eerste terreurbombardement in Europa. Het exacte aantal dodelijke slachtoffers is men nooit te weten gekomen. Guernica is een begrip geworden door het antwoord dat Picasso schilderde op dit onrecht. Bij de herdenking in 2013 zei Juan José Ibarrtexe, de het (voormalige) hoofd van de Regionale Baskische Regering: "Het bombardement is een spiegel waarin de onrechtvaardigheid van de tegenwoordige bombardementen te zien is, waardoor we ons kunnen inleven in de dertig oorlogen die nog gaande zijn op onze planeet".

Status

We zijn begonnen. De eerste contacten in de steden worden gelegd en de eerste tickets zijn geboekt!

Help mee

Omdat Cast Lead het herdenken van onnodige bombardementen in het verleden wil koppelen aan de actualiteit zoeken de kunstenaars naar Geestverwanten, Actiegroepen, Gelijkgestemde Individuen en Organisaties die laten zien dat zij sympathiseren met het project. Dit kan natuurlijk door te komen kijken, aanwezig te zijn op de openingsceremonie, of deel te nemen aan discussies met schrijvers en kunstenaars. Art Project Cast Lead bestaat uit zes kunstenaars die de stad niet kennen. Daarom is HULP bij het onder de aandacht brengen van het project dringend gewenst. Welke school of instelling wil ons uitnodigen voor een voordracht? Wie wil op zijn eigen manier pr vrijwilliger worden?  Wie wil ons liken? Delen en helpen groot maken? Wie wil ons een week huisvesten?

Email us Donate
Coventry
10%

De combinatie van droom en werkelijkheid maakt dat Cast Lead Coventry heeft uitgekozen als plaats om een bijdrage aan te leveren.

Achtergrond

Op 14 november 1940 bombarderen 500 Duitse bommenwerpers de Engelse industriestad Coventry. Er vallen 554 doden en 865 gewonden. 4300 huizen en  het historisch centrum worden vernietigd. Het stoppen van onrecht kan ook heel eenvoudig zijn. De bevolking leed in de Middeleeuwen onder de belastingdruk van Leofric, graaf van Mercia. Zijn echtgenote Lady Godiva verzocht hem de belastingen te verlagen. Hij grapte dat hij haar verzoek zou inwilligen als zij naakt te paard door de stad zou rijden. Lady Godiva deed dit! Leofric hield zijn woord en maakte een eind aan de hoge belastingen.

Status

We zijn begonnen. De eerste contacten in de steden worden gelegd en de eerste tickets zijn geboekt!

 

Help mee

Omdat Cast Lead het herdenken van onnodige bombardementen in het verleden wil koppelen aan de actualiteit zoeken de kunstenaars naar Geestverwanten, Actiegroepen, Gelijkgestemde Individuen en Organisaties die laten zien dat zij sympathiseren met het project. Dit kan natuurlijk door te komen kijken, aanwezig te zijn op de openingsceremonie, of deel te nemen aan discussies met schrijvers en kunstenaars. Art Project Cast Lead bestaat uit zes kunstenaars die de stad niet kennen. Daarom is HULP bij het onder de aandacht brengen van het project dringend gewenst. Welke school of instelling wil ons uitnodigen voor een voordracht? Wie wil op zijn eigen manier pr vrijwilliger worden?  Wie wil ons liken? Delen en helpen groot maken? Wie wil ons een week huisvesten?

Email us Donate

help mee

help mee

Cast lead gaat ervan uit dat een samenleving geen kunst opgedrongen moet krijgen, maar er naar uitkijkt om het te ontvangen. Hoe kan de gastheer aan de gast laten merken dat hij welkom is? Door te laten zien dat hij de gedachten achter het project waardevol vindt. Facebook?! Het doorsturen van info? Door in gesprek te gaan met ''Cast Lead artproject'' via info@gegotenlood.nl ? Door te laten weten dat je op bezoek gaat als het project de stad aan doet? Door een plek te suggereren waar het project kan plaatsvinden. Door de kunstenaars een slaapplaats te offreren? Door een boek te adopteren? Kortom een persoonlijk teken van solidariteit met een kunstvorm die opereert in het hart van kunst en samenleving.

Daarnaast beschikt Cast Lead over 2860 unieke boeken. 1430 unieke boeken waarmee  het Nomadic Memorial wordt gemaakt en weerbestendig zijn. En 1430 unieke boeken die over de wereld worden verspreid. Je kunt zo'n boek kopen en daarmee het project financieel steunen. 10% van de opbrengsten van het project gaan naar de ''Open Studio'' in Gaza waar wordt gewerkt met gehandicapte en door oorlog getraumatiseerde kinderen. Kijk voor meer informatie op www.hope-foundation.nl.

partners

Met dank aan